PTNT; Trò chuyện về lớp học của bé. do cô Phan Thị ngọc Phương thực hiện.