Lại một chuyến đò nữa lại sang sông ! Những ngày giữ acô và các cháu lớp lá gắn bó với nhau không nhiều những cũng động lại không ít sự luyến lưu, những cảm xúc bồi hồi xao xuyến. Và bây giờ , chỉ còn vài ngày nữa thôi thì cô và trò đã chia tay nhau, chia tay mái trường, chia tay bạn bè để bước ...